Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Wojciech Zapała

Dorobek za lata 2016 - 2019

 

Artykuły z listy filadelfijskiej

 1. Zapała, M. Kosińska, E. Woźnicka, Ł. Byczyński, W. Zapała, „Synthesis, spectral and thermal study of La(III), Nd(III), Sm(III),Eu(III), Gd(III) and Tb(III) complexes with mefenamic acid”, J. Therm. Anal. Calorim., 124, 363-374, 2016. IF 2016=1,953,
 2. Kamińska, M. Chutkowski, L. Zapała, W. Zapała, “Studies on the sorption behavior of quercetin, phenol, and caffeine as test substances on diol mixed-mode HILIC column”, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies (LJLC), 39(3), 161-170, 2016. IF 2016=0,697,
 3. Zapała, M. Kosińska, E. Woźnicka, Ł. Byczyński, W. Zapała, J. Kalembkiewicz, “Spectroscopic study, thermal investigation and evolved gas analysis (EGA) during pyrolysis and oxidative decomposition of new binuclear complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) with N-phenylanthranilic acid”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 123, 1-11, 2017. IF 2017=3,468,
 4. Zapala, M. Kosińska, E. Woźnicka, Ł. Byczyński, W. Zapała, J. Kalembkiewicz, “Preparation, spectral properties and thermal decomposition of new ternary complexes of La(III), Ce(III), Pr(III) and Nd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline”, Thermochimica Acta, 659, 242–252, 2018. IF 2016=2,236,
 5. L Zapała, M. Kosińska, E. Woźnicka, Ł. Byczyński, E.Ciszkowicz, K. Lecka-Szlachtac, Zapała, M. Chutkowski, „Comparison of spectral and thermal properties and antibacterial activity of new binary and ternary complexes of Sm(III), Eu(III) and Gd(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline”, Thermochimica Acta, 671, 134–148, 2019, IF 2017=2,189,
 6. Kosińska, L. Zapała, W. Zapała, E. Woźnicka, „Response of the DFT study to the calculations of selected microdissociation constants of anthranilic acid and its derivatives”, Chemical Physics Letters, 730, 426-435, 2019, IF 2017=1,686,

 

Lista B

 1. Ziobrowski, M. Chutkowski, L. Zapała, W. Zapała, „ Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi”, Camera Separatoria, 10 (2), 43-51, 2018,

 

Prace opublikowane w wydawnictwach konferencyjnych

 1. Chutkowski, W. Zapała, „Modelowanie i analiza płynięcia materiału rozdrobnionego podczas ścinania w reometrze obrotowym z wykorzystaniem metody elementów dyskretnych”, Materiały Konferencyjne XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, str. 267 – 277, Spała 5-9 września 2016, ISBN 978-83-61997-75-7 (publikacja elektroniczna), WYDAWNICTWO EXALL Łódź, exall@finn.pl,
 2. Zapała, L. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, „Influence of mobile phase composition and temperature on the retention/sorption behavior of selected test substances in diol-type column”, Materiały Konferencyjne XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, str. 1530 – 1541, Spała 5-9 września 2016, ISBN 978-83-61997-75-7 (publikacja elektroniczna), WYDAWNICTWO EXALL Łódź, exall@finn.pl,
 3. Zapała, L. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, „Własności sorpcyjne kolumny diolowej Acclaim Mixed mode HILIC-1 na przykładzie fenolu i kofeiny jako substancji testowych”, Materiały Konferencyjne XXII Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, str. 1542 – 1551, Spała 5-9 września 2016, ISBN 978-83-61997-75-7 (publikacja elektroniczna), WYDAWNICTWO EXALL Łódź, exall@finn.pl,

 

Rozdziały w monografiach

 1. Zapała, M. Kosińska, U. Maciołek, E. Woźnicka, J. Kalembkiewicz, W. Zapała, „Synteza i badania składu oraz właściwości spektralnych kompleksów jonów Gd(III) z kwasem 5-chloroantranilowym” Monografia pt. Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, tom 2. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 554-557. ISBN: 978-83-945225-0-6 (cała monografia), ISBN: 978-83-945225-2-0 (tom 2).
 2. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, W. Zapała, Analiza retencji kwercetyny w wybranych układach chromatograficznych”, rozdział w monografii pt. „Współczesne aspekty badań flawonoidów” praca zbiorowa pod redakcją M. Kopacz, J. Pusza i J. Kalembkiewicza, str. 183-197, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, ISBN 978-83-7934-107-8.

 

Konferencje międzynarodowe

 1. Kamińska, L. Zapała, M. Chutkowski, P. Ziobrowski, W. Zapała, „Separation and quantitation of selected water-soluble vitamins using different HILIC stationary phases”, The 40th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, may 23rd - 26th, 2017 KATOWICE – SZCZYRK, POLAND, Materiały Konferencyjne str. 12, 2017.
 2. Kamińska, L. Zapała, M. Chutkowski, P. Ziobrowski, W. Zapała, „Comparison of isocratic retention models for hydrophilic interaction liquid chromatography”, The 40th Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds, may 23rd - 26th, 2017 KATOWICE – SZCZYRK, POLAND, Materiały Konferencyjne str. 13, 2017.
 3. Kamińska, M. Chutkowski, L. Zapała, W. Zapała, “Retention behavior of selected test substances in a diamond-based core-shell Flare HILIC column – preliminary investigations”, 45TH International Symposium on High Performance Liquid Phase Separation and Related Techniques HPLC2017, 18-22 June 2017 Prague Czech Republic, FUN9-P05-We Abstract Book p. 153, 2017.

 

Konferencje krajowe

 1. Kamińska, W. Zapała, „Porównanie modeli stosowanych do opisu wpływu stężenia modyfikatora na równowagę adsorpcji w chromatografii cieczowej”, Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki IX Edycja, Warszawa, 16 styczeń, 2016.
 2. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, W. Zapała, „Mechanizm adsorpcji kwercetyny w kolumnie Acclaim Mixed-Mode HILIC-1”, XI Ogólnopolska Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie” Łańcut, 2016, Materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji „Flawonoidy i ich zastosowanie” str. 63, ISBN 978-83-7934-072-9.
 3. Zapała, M. Kosińska, E. Woźnicka, E. Sočo, J. Kalembkiewicz, U. Maciołek, W. Zapała, Kompleksy jonów gadolinu(III) z kwasem 5‑chloroantranilowym. Synteza i badania składu oraz właściwości spektralnych, IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, Lublin 7 - 9 VI 2016.
 4. Chutkowski, W. Zapała, „Modeling and analysis of powder flow during shear tests in a rotational rheometer using discrete element method (DEM)”, The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Book of Abstracts p. 60, Spała, 5-9 september 2016, ISBN 978-83-61997-73-3.
 5. Zapała, L. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, „Influence of mobile phase composition and temperature on the retention/sorption behavior of selected test substances in diol-type column”, The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Book of Abstracts p. 241, Spała, 5-9 september 2016, ISBN 978-83-61997-73-3.
 6. Zapała, L. Zapała, J. Kamińska, M. Chutkowski, „Sorption properties of selected mixed-mode HILIC column on the example of phenol and caffeine as test substances in acetonitrile – water mobile phase systems”, The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, Book of Abstracts p. 242, Spała, 5-9 september 2016, ISBN 978-83-61997-73-3.
 7. Ziobrowski, W. Zapała, Retention properties of selected test analytes in diamond Flare HILIC FH36-21100 column, XII Copernican International Young Scientists Conference, Book of Abstract p. 96, 29 June 2018, Toruń, Poland,
 8. Ziobrowski, M. Chutkowski, J. Kamińska, K. Kaczmarski, W. Zapała, Sorption properties of selected HILIC columns on the example of quercetin, phenol and caffeine as test substances, The 41st Symposium Chromatographic Methods of Investigating Organic Compounds, Szczyrk 2018 – poster
 9. Ziobrowski, M. Chutkowski, W. Zapała, Effect of thermal conditions on the retention behavior of selected test substances in a diamond-based core-shell Flare HILIC column, The 41st Symposium Chromatographic Methods of Investigating Organic Compounds, Szczyrk 2018 – poster
 10. Zapała, P. Ziobrowski, M. Chutkowski, W. Zapała, Analiza procesu adsorpcji kwercetyny w układach z różnymi fazami stacjonarnymi, XII Ogólnopolska Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie”, 2018, Łańcut - poster
 11. Zapała, M. Kosińska, E. Woźnicka, J. Kalembkiewicz, W. Zapała, E. Mateja, Spectral and thermal studies on ternary complex of europium(III) ions with N-phenylanthranilic acid and 1,10-phenanthroline, 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 2-6 IX 2018 r.
 12. Ziobrowski, M. Chutkowski, W. Zapała, Retention behavior of selected analytes in Purospher NH2 column, The 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, 2-5 June 2019, Warsaw – Jachranka Poland, Book of Abstracts  p. 200,
 13. Ziobrowski, M. Chutkowski, W. Zapała, Studies on adsorptive properties of selected analytes in Purospher Star NH2 column, The 23rd Polish Conference of Chemical and Process Engineering, 2-5 June 2019, Warsaw – Jachranka Poland, Book of Abstracts  p. 201,

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję